Dragon

Theme games: 21

Oriental

Theme games: 40

Fantasy

Theme games: 112

Fairy

Theme games: 15

Adventure

Theme games: 68

Egyptian

Theme games: 17

Animals

Theme games: 64

Sea

Theme games: 10

Winter

Theme games: 29

Fruit

Theme games: 65

Vikings

Theme games: 12

Music

Theme games: 18

Gold

Theme games: 32

Anime

Theme games: 0

Money

Theme games: 17

Christmas

Theme games: 19

777

Theme games: 38

Action

Theme games: 29

African

Theme games: 5

Ancient

Theme games: 55

Party

Theme games: 26

Candy

Theme games: 7

History

Theme games: 51

Jewel

Theme games: 34

Nature

Theme games: 71

Racing

Theme games: 4

Retro

Theme games: 76

Travel

Theme games: 8

Pirates

Theme games: 8

Miscellaneous

Theme games: 139

Multi-ways

Theme games: 28