Slots.io on võtnud endale kohustuseks kaitsta igasuguseid isikuandmeid, mida soovid meile avaldada („Isikuandmed“).

Isikuandmed on igasugused andmed, mis võimaldavad sind identifitseerida ning võivad sisaldada sinu nime ja aadressi, sünniaega, maksekaardi andmeid ning igasugust muud informatsiooni, mida soovid avaldada või mida on sinu kohta kogutud. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid kindlustamaks, et sinu Isikuandmeid kasutatakse vastavalt andmekaitse- ja privaatsuseeskirjadele, mis kehtivad riikides, kus me tegutseme. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub Isikuandmetele, mida kogume kui kasutad meie veebilehti või kui meiega mingil viisil suhtled.

Isikuandmeid töötleb Kopikas Entertainment OÜ (registreerimiskood 14045680), aadress: Veerenni 24, 10135 Tallinn, Eesti, e-posti aadress: [email protected].

Kliendi Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel või muudel juhtudel meie teenuste pakkumisega seotud juhtudel, millest klienti teavitatakse. Näiteks kasutame Isikuandmeid:


  1. - Et pakkuda kliendile oma teenuseid;
  2. - Et võimaluse ja vajaduse korral rohkemaid teenuseid pakkuda
  3. - Kliendikonto ülesseadmiseks ja haldamiseks;
  4. - Turvalisuse ja kontrolli eesmärkidel;
  5. - Et olla vastavuses meie juriidiliste ja reguleerivate nõuetega;
  6. - Ajaloolistel ja statistilistel eesmärkidel;
  7. - Et teavitada klienti meie tarkvara või teenuste uuendustest.

Klient võib igal ajal loobuda reklaam- ja turundusmaterjali saamisest. Julgustame kliente meiega ühendust võtma kui nad seda teha soovivad.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente oma veebilehe uudistest ning kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi meie kampaaniatest, saab end uudislistist igal ajal eemaldada.

Võime kliendi Isikuandmeid avaldada asjakohasele valitsusasutusele, järelevalve- või õiguskaitseorganile, kui seadus seda nõuab.

Slots.io kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis talletavad teatud hulgal informatsiooni, mida meie koduleht saab seejärel saata meie kliendi brauserile. Seda saab siis hoiustada kliendi arvuti kõvakettal ning sellele pääseb ligi Slots.io veebiserver. Nii saab alla laadida küpsiste infot, mis lubab Slots.io-l Slots.io veebilehti ja teenuseid vastavalt kohandada. On oluline selgitada, et küpsised ei kogu mingeid Isikuandmeid, mida kliendi kõvakettal või arvutis hoiustatakse.

Jätame endale õiguse teha vajadusel käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt kohendada, mistõttu soovitame perioodiliselt privaatsuspoliitikat muudatuste jälgimiseks lugeda.

Isikuandmeid hoitakse nii kaua, kui neid Isikuandmeid on vaja teenuse pakkumiseks ning aja vältel, mis on seadusega ette nähtud. Kliendil on õigus paluda oma Isikuandmed kustutada, kuid Slots.io võib selle tegevuse täideviimisest keelduda seadusega ettenähtud juhtudel.

Kui muutuvad töötlemise eesmärgid, teavitame Sind sellest võimalikult kiiresti ja küsime mis tahes lisanõusolekut, kui seda on vaja.

Kasutame oma klientide Isikuandmete kaitsmiseks kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid. Juurdepääs Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminid leiad Slots.io Tingimuste lehelt, mis koos selle privaatsuspoliitikaga peavad olema läbi loetud ning millega pead olema nõustunud enne Slots.io teenuste kasutamist.